Mittaustaidon ytimessä

Mittauspalvelua uudisrakentamisen laadun varmistamiseksi
sekä olemassa olevan rakennuskannan laadunvalvontaan

Tervetuloa Mittasektori Oy:n kotisivuille!

Toivomme että viihdytte sivuillamme ja löydätte etsimänne.
Vaikutamme rakentamisen eri toimialueilla mittaus-, suunnittelu- sekä konsultointitehtävissä.

Toimimme Uudenmaan alueella tarjoten mittauspalveluja pääasiassa rakennus- ja maanrakennustyömaille.
Tämän päivän kysyntä edellyttää mittauspalvelujen suorittajalta tehokkuuden maksimointia ja silti mittaustulosten tarkkuuden on vastattava asetettuja toleransseja.