MITTAUSPALVELUA VUODESTA 2003

Mittasektori Oy on perustettu vuonna 2003 palvelemaan mittaustöissä rakentajia ja remontoijia. Vuoteen 2006 asti toiminta keskittyi pelkästään rakennus- ja maanrakennustyömaille sijaintimittauksiin ja tarkemittauksiin. Valtaosa kohteistamme oli paikallavalettavien betonirunkoisten rakennusten sijaintimittauksia.

Vuonna 2006 toimintaa laajennettiin myös puurakenteisten rakennusten suunnitteluun, kehitystyöhön ja tuotantoon. Toimitimme aluksi omalla precut-järjestelmällä talopaketteja ja myöhemmin kehitystyö johti puurakenteisten suurelementtien tuotantoon.

Vuonna 2013 toimintaa laajennettiin myös maanrakennusmittauksiin.

Tavoitteenamme onkin ollut toimia "kaiken palvelun mittatalona" uudisrakentamisessa sekä olemassa olevan rakennuskannan laadunvalvonnassa.

- RAKENNUSMITTAUKSET - MAANRAKENNUSMITTAUKSET - PAALUTUSMITTAUKSET -